Dla wygody użytkownika, strona przechowuje pliki cookies. Pozostając na stronie, akceptujesz politykę prywatności i cookies.

article

Start

Polityka prywatności & Cookies

Polityka prywatności i RODO

W związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE pragniemy poinformować, Państwa o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich się to odbywa.

Państwa dane osobowe zbierane są w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług i są zapisywane w naszych systemach komputerowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest R & M Alufasady Sp. z o.o. ul. Kielecka 44, 28-300 Jędrzejów a we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez w/w firmę prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych dostępnym pod adresem email: rim@rim.com.pl.

Jako administrator danych osobowych informujemy, ze dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celach: a. Realizacji zamówień b. Przekazywania informacji technicznych dopasowanych do Państwa potrzeb c. Wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych

Zgodnie z obowiązującym prawem, Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. dostawcom oprogramowania potrzebnego do prowadzenia działalności sprzedażowej, podmiotom realizującym dostawę towarów, partnerom biznesowym i podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Przekazywanie Państwa danych podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie bądź w ramach współpracy z nami będzie dokonywane do czasu uzyskania ewentualnego sprzeciwu od Państwa na przetwarzanie tychże danych. W każdej chwili macie Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możecie także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Z wyrazami szacunku,
R&M Alufasady Sp. z o.o.